HamorSoft
hSALAR
hSALAR
Prezentare hSALAR
Evidenţă personal, calculul şi contabilitatea salariilor Aplicaţia hSALAR este un program informatic, cu ajutorul căruia se poate realizaevidenţa datelor de personal, a timpului de lucru şi a informaţiilor necesare pentru calculul salariilor, raportările obligatorii. Programul este adaptabil la schimbările legislative şi este actualizat în mod curent de către producător. Principalele facilităţi- se pot urmări datele de personal, se pot defini obligaţii de calculat pentru diverse categorii de personal;
     -- se pot urmări datele persoanelor întreţinute pentru acordarea deducerilor personale, precum şi ale coasiguraţilor;
     - - datele de pontaj se pot urmări pe tipuri de prezenţă;
     - - se pot calcula indemnizaţiile pentru concedii medicale/accidente şi alte drepturi de asigurări sociale. Pentru aceasta sunt memorate datele din lunile precedente din care se calculează media zilnică;
     - - pe baza datelor introduse se calculează lunar drepturile şi obligaţiile, se listează liste de avans, state de plată, state de semnături, extrase din statul de plată ("fluturaşi"), centralizatoare etc.;
     - - se generează automat declaraţia 112, se pot lista diverse situaţii din datele declaraţiei. Eventualele erori de validare se pot urmări pe o listă special concepută pentru interpretarea lor;
     -- obligaţiile de plată calculate, deducerile etc. sunt evidenţiate într-un centralizator obligaţii în care figurează toate obligaţiile datorate, inclusiv cele care trebuie introduse în declaraţia 100, din domeniul salarizării- contribuţiile datorate pot fi exportate în programul OPFV pentru tipărirea ordinelor de plată către trezorerie;
     -- se generează datele pentru fişele fiscale care se pot lista şi depune pe baza datelor din hSALAR;
     - - operaţiile se contabilizează în mod automat şi înregistrările se pot importa în hCONT.Alte avantaje- se livrează cu o documentaţie de utilizare tipărită şi un solid suport teoretic bazat pe reglementările în vigoare în domeniu, livrat în format electronic;
     - - utilizatorul poate să modifice şi singur o serie de cifre şi procente necesare pentru calculul salariilor;
     - - se pot lista diverse adeverinţe necesare în domeniu;
     - - efectuarea de calcule directe şi inverse pentru negocierea salariilor (brut=>net, net=>brut) cu stabilirea costurilor/salariat;
     -- arhivarea datelor mai importante (impozit, CAS, accidente, şomaj, CCI etc.);
     - - opţional producătorul sau distribuitorul poate introduce şi alte facilităţi. Ce tipuri de unităţi pot utiliza aplicaţia?
     -Utilizatorii programului pot fi agenţi economici de diferite dimensiuni şi cu orice obiect de activitate, care folosesc forţă de muncă salariată. În varianta de bază programul corespunde societăţilor cu un sistem de salarizare simplu, general valabil. Se poate utiliza până la câteva sute de angajaţi.În cazul unităţilor complexe se pot face adaptări la program, se pot adăugamodule noi: - import date de prezenţă, generate de sisteme de pontaj sau date furnizate de aplicaţiile de producţie, necesare pentru calculul salariului în acord,- modul de urmărire reţineri;
     - - module de controlling, de analiză;
     -- export date către sisteme HR complexe, sisteme de management;
     -- export înregistrări contabile pentru alte sisteme de contabilitate (de exemplu şi în SAP sau Oracle). Export înregistrări contabile de gestiune.Salarizarea fiind un domeniu bazat pe reguli şi reglementări locale şi hSALARavând posibilitatea să fie integrat în alte sisteme, recomandăm utilizarea hSALARchiar dacă celelalte module din sistemul informatic sunt programe din import.Opţiuni/componente suplimentare Opţiunea R * Reţea Opţiunea M * Multisocietate Componenta B * Plată pe card bancar Componenta T * Evidenţă tichete de masă Componenta 3 * Norme şi lucrări Componenta H * Calcul fond persoane cu handicap Componenta h * Generare htm/xml (fotografii angajaţi) Componenta a * Dosar personal (Documente anexate) Componenta l * Listă evenimente Opţiunea x * Export în Excel/Open Office Pe bază de comandă se pot elabora versiuni dedicate unui anumit angajator, conforme cu sistemele de salarizare specifice utilizate.Suport tehnic minim necesarCerinţe hardware: - calculator compatibil IBM PC, cu spaţiu hard disc de minimum 100 MB cu unitate CD sau USB . - imprimantă compatibilă cu calculatorul care să poată lista în mod Esc/P, PCL sau windows, şi să suporte minimum formatul A4 portret, cu minimum 160 caractere/rând. Cerinţe software: - poate fi rulat sub diverse sisteme de operare: - WINDOWS '95, '98, Me, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7 (32 biţi şi 64 biţi) - Linux cu emulare DOS - server: WINDOWS 2003, 2008, Linux.