HamorSoft
hIMOB
hIMOB

Gestiunea si contabilitatea imobilizarilorGestiunea si contabilitatea imobilizarilor Aplicaţia hIMOB este un program informatic cu ajutorul căruia se poate realiza evidenţa existenţei, intrării şi ieşirii, precum şi a amortizării imobilizărilor corporale (mijloace fixe şi terenuri), necorporale şi chiar şi a obiectelor de inventar în folosinţă. Pe baza datelor introduse se calculează lunar amortismentul, se pot lista diferite situaţii şi operaţiile respective se contabilizează în mod automat. Aplicaţia este adaptabilă la modificările legislaţiei. Care sunt avantajele lui hIMOB?
     - se livrează cu documentaţie care cuprinde şi un solid suport teoretic bazat pe reglementările în vigoare aplicaţia conţine Catalogul privind duratele normale de funcţionare şi clasificarea mijloacelor fixe în mod obişnuit utilizatorul nu trebuie să facă altceva, decât: - să întreţină datele de imobilizări (intrări şi ieşiri, mişcări interne, modernizări) - să verifice rezultatul calculelor şi să listeze situaţiile lunare. Ce tipuri de unităţi pot utiliza aplicaţia?
     - Utilizatorii programului pot fi agenţi economici de dimensiuni mici sau medii, indiferent de obiectul de activitate, care au imobilizări în patrimoniu. În cazul unităţilor complexe se pot face adaptări la program, astfel încât să fie în concordanţă cu sistemul de amortizare aplicat. Varianta de bază este pentru societăţi comerciale, dar există şi variante dedicate pentru contabilitatea, calculul amortismentului şi reevaluarea imobilizărilor din patrimoniul instituţiilor publice sau a organizaţiilor nonprofit. Cine poate opera aplicaţia?
     - Programul poate fi utilizat direct de către persoanele care se ocupă cu evidenţa contabilă a imobilizărilor, el necesitând cunoştinţe elementare de operare. Care sunt obiectivele ce se pot realiza cu hIMOB?
     - evidenţa datelor de imobilizări;
     - evidenţa mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar - se poate realiza contabilitatea acestora pe conturi analitice distincte, în cazul modificării pragului de încadrare se poate realiza trecerea automată a mijloacelor fixe existente în această categorie;
     - modificarea datelor referitoare la imobilizările existente - modificarea valorii de intrare prin modernizare şi a duratelor normale de funcţionare;
     - calculul automat al amortizării - lunar se calculează în mod automat amortizarea imobilizărilor care se amortizează în regim liniar. Pentru cele amortizate în alte regimuri sau aflate în conservare, amortizarea lunară calculată manual se preia în mod automat în lunile următoare;
     - listarea situaţiilor - balanţe de imobilizări sintetice sau analitice, lista imobilizări intrate/ieşite, desfăşurate sau centralizate pe secţii, conturi, categorii de imobilizări, etc.;
     - contabilizarea datelor introduse - contabilizarea se face în mod automat la pornirea comenzii respective. Înregistrările contabile rezultate se pot importa în programul hCONT. Datele din hIMOB se pot verifica cu soldurile din hCONT;
     - fişe imobilizări – cu arhivarea datelor lunare, care se pot regăsi ulterior în baza de date;
     - liste de inventariere - desfăşurate sau centralizate, cu sau fără diferenţe constatate;
     - registrul numerelor de inventar. Care sunt caracteristicile variantei de bază?
     - se poate utiliza numai regimul de amortizare liniar transferul între secţii este privit ca o schimbare a locului de regăsire, fără să fie urmărit din punct de vedere contabil gradul de utilizare a mijloacelor fixe se consideră 100% la obiectele de inventar, dacă se foloseşte sistemul includerii pe cheltuieli a întregii lor valori la darea în folosinţă, aceasta se va realiza numai în luna următoare dării în folosinţă. Care sunt formele de comercializare?
     - a) variante de bază: - Aplicaţia hIMOB - varianta de bază - Componenta evidenţă TVA (pt. elaborarea Registrului de evidenţă TVA obligatoriu şi umărirea taxei deduse pt. eventuale ajustări ulterioare) - Componenta reevaluare imobilizări (utilizează metoda de reevaluare la valoare brută cu indicii inflaţiei) - Componenta amortizare fiscală (evidenţă paralelă a valorilor contabile şi fiscale) - Componenta listare şi editare documente (procese-verbale de recepţie, punere în funcţiune, scoatere din funcţiune) - Pachetul hIMOB PRO = hIMOB + cele 4 componente de mai sus - se poate obţine o reducere la achiziţia simultană a componentelor de mai sus, conform listei de preţuri. b) opţiuni/componente suplimentare: - opţiune reţea locală (până la 5 staţii) - opţiune multisocietate/multibază de date - opţiune listă evenimente - opţiune export în Excel. Care este suportul tehnic minim necesar pentru exploatarea lui hIMOB?
     - Pentru utilizarea performantă a programului se recomandă un calculator tip IBM PC categoria Pentium cu unitate CD, min. 50 Mb spaţiu liber pe hard disc şi o imprimantă care: să poată lista în mod Esc/P sau PCL, să fie conectată pe interfaţă paralelă, reţea, să suporte formatele A4 peisaj sau A3, să poată lista 220 caractere/rând, dar minimum 160 caractere/rând. hIMOB poate fi rulat sub sisteme de operare care rulează/emulează DOS: WINDOWS '95, '98, Me, NT, 2000, XP, Vista 32 biţi, WINDOWS 7, Linux cu emulare DOS.