HamorSoft
hMARFA
hMARFA
Prezentare hMARFA
Gestiunea si contabilitatea activitatii comerciale, financiare si a stocurilor Aplicaţia hMARFA este un program informatic complex, care rezolvă gestiunea şi contabilitatea operaţiilor legate de stocuri (intrări, ieşiri), a operaţiilor comerciale (furnizori, clienţi), precum şi a celor financiare (încasări/plăţi) în conformitate cu legislaţia în vigoare. Care sunt principalele obiective care se pot realiza cu hMARFA?
     -
     - întocmirea sau introducerea documentelor de recepţie în gestiunile unităţii (intrări de materiale, mărfuri, produse, imobilizări, chiar cheltuieli etc.);
     - crearea unor documente justificative: note de intrare-recepţie, bonuri de predare, facturi, avize de însoţire a mărfii, bonuri de consum etc.
     - gestionarea cantitativ-valorică a stocurilor;
     - urmărirea mişcărilor între gestiuni;
     - evidenţa zilnică a încasărilor şi plăţilor (casă sau bancă etc.), reevaluarea disponibilităţilor în valută;
     - cunoaşterea creanţelor şi datoriilor pe scadenţe de plată, reevaluarea soldului partenerilor externi;
     - evidenţa operaţiilor cu TVA pe cote şi după conţinutul lor economic. Cu ajutorul componentei hMARFT, incluse în varianta de bază, se pot crea jurnalele TVA şi declaraţia recapitulativă 394;
     - contabilizarea automată a documentelor introduse şi a operaţiilor efectuate;
     - evidenţa operaţiilor în lei şi valută, urmărirea cursurilor de schimb valutar;
     - utilizatorul poate să stabilească gestiunile, jurnalele şi documentele utilizate, modul de contare a mişcărilor şi a documentelor, conturile utilizate (se livrează cu planul de conturi pentru societăţi comerciale);
     - opţional se poate implementa şi contabilitatea de gestiune. Ce tipuri de unităţi pot utiliza aplicaţia?
     - - agenţi economici care efectuează comerţ cu ridicata, eventual cu magazine cu amănuntul proprii;
     - - unităţi mici sau medii cu profil de producţie sau servicii unde poate rezolva gestiunea materialelor şi a produselor finite, a lucrărilor executate precum şi colectarea cheltuielilor (chiar şi pe centre de cheltuieli);
     - - secţiunea de recepţii, facturare, încasări şi plăţi poate fi utilizată de către orice tip de agent economic. Cine poate opera aplicaţia?
     - Programul poate fi utilizat direct de către personalul care se ocupă de gestiunea sau contabilitatea unităţii respective, el necesitând cunoştinţe elementare de operare. La firme mai mari recepţiile pot fi introduse chiar de către gestionar, operaţiile de casă de către casier, partea de facturare poate fi utilizată la desfacere, celelalte încasări şi plăţi se pot introduce la biroul financiar, iar datele finale se pot verifica de către contabil şi consulta de către personalul de conducere. Se poate seta data calendaristică după care se permite validarea/anularea documentelor. Astfel, perioadele deja închise pot fi ferite de modificări ulterioare. Care sunt manierele de exploatare?
     - - ca sistem de evidenţă operativă - operaţiile se înregistrează de îndată ce au loc tranzacţiile, facturarea se face efectiv din aplicaţie etc.;
     -- ca sistem de culegere şi prelucrare date - documentele întocmite manual se introduc ulterior în calculator, eventual direct de către contabil. Care sunt situaţiile mai importante care se pot realiza ?
     - ­stocuri de mărfuri, materii prime, produse etc. pe loturi, pe conturi, pe gestiuni etc.fişe de magazie, lista mişcărilor, balanţe de materiale, liste de inventariere­situaţia facturilor - emise într-o anumită perioadă, de încasat/plătit pe diverse scadenţelistare fişe, balanţe clienţi şi furnizori după diverse criterii de selecţie şi gruparecalculul penalităţilor la restanţe de plată­registru de casă în format electroniccatalog de preţuri, recalculabil în funcţie de evoluţia cursului de schimb­din hMARFT: jurnale TVA lunare sau trimestriale cu referire la rândurile din decontul TVA în care trebuie înscrise datele. Jurnalele sunt păstrate în arhivă.din hMARFT: declaraţia 394 recapitulativă. Care sunt formele de comercializare?
     - - Aplicaţia hMARFA - varianta de bază – inclusiv jurnale TVA şi declaraţia 394- Opţiunea facilităţi financiare- Componenta imprimare grafică - Pachetul hMARFA PRO = hMARFA + Opţiunea facilităţi financiare + Componenta imprimare grafică - se poate obţine o reducere la achiziţia simultană a celor 3 componente de mai sus, conform listei de preţuri. Opţiuni/componente suplimentare: - opţiune reţea locală (până la 5 staţii) - opţiune multisocietate/multibază de date - componenta imprimare bonuri fiscale pe o casă de marcat - componenta declaraţie 390 (VIES) - componenta extras de cont parteneri (pt. confirmarea creanţelor şi datoriilor la inventariere) - componenta listare ordine de plată tip BCR - opţiune coduri articole echivalente - opţiune listare coduri de bare - hMARFI - componenta transfer documente - cu interfaţă pentru palmtop – sistem Optimall - cu preluare vânzări de la casele de marcat - situaţii manageriale - hMARFE - opţiune rapoarte suplimentare - opţiune export în Excel - opţiune extragere vânzări direct în Excel Documentaţia de utilizare Aplicaţia se livrează cu o documentaţie de utilizare sub formă listată pentru însuşirea cunoştinţelor de bază despre aplicaţie. În plus, ea conţine şi o documentaţie electronică mai detaliată. Cum se face legătura cu programul de contabilitate hCONT?
     - Datele introduse în hMARFA se contabilizează automat, articolele contabile putându-se utiliza ca atare, sau ele se pot importa ca jurnale contabile distincte în programul hCONT, unde se încarcă direct, în vederea realizării balanţei de verificare şi a altor situaţii contabile. Contarea se poate realiza şi selectiv, după diverse criterii. Care este suportul tehnic necesar pentru exploatare?
     - Pentru utilizarea performantă a programului se recomandă un calculator tip IBM PC categoria Pentium cu unitate CD, 50-100 Mb spaţiu liber pe hard disc şi o imprimantă care: să poată lista în mod caracter (ESC/P sau PCL), să fie conectată pe interfaţă paralelă, să suporte formatele A4 sau A3, să poată lista minim 160 caractere în format portret.hMARFA poate fi rulat sub sisteme de operare care rulează/emulează DOS: DOS 6.2, WINDOWS '95, '98, Me, NT, 2000, XP, WINDOWS 7, Novell NETWARE, Linux cu emulare DOS, XDOS.