HamorSoft
hCONT
hCONT
Prezentare hCONT
Aplicaţia hCONT este un instrument informatic cu care se poate rezolva contabilitatea generală (sintetică şi analitică) şi de gestiune a unui agent economic în conformitate cu Legea contabilităţii nr.82/1991 cu modificările ulterioare, precum şi reglementările complementare.

Ce tipuri de unităţi pot utiliza aplicaţia ?

a) societăţi comerciale care aplică reglementările contabile conforme cu directivele europene (Ordinul 3055/2009);

b) societăţi de contabilitate sau contabili individuali - programul se poate utiliza pentru contabilizarea mai multor societăţi, datele lor putând fi gestionate pe acelaşi calculator;

c) organizaţii nonprofit care aplică reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (Ordinul 1969/2007);

d) instituţii publice care aplică prevederile Ordinului 1917/2005.

· în unităţi cu gestiune simplă, aplicaţia poate să ţină întreaga evidenţă contabilă utilizând conturi analitice pe clienţi, furnizori, materiale, cheltuieli, drepturi băneşti ale angajaţilor etc.;

· în unităţi mai mari, ea poate fi folosită independent sau poate coopera cu alte subsisteme informatice (gestiunea stocurilor, gestiunea producţiei, gestiunea comercială, financiară, salarii, imobilizări etc.) preluând datele contabile ale acestora, incluzându-le automat în balanţe. Exploatarea este posibilă şi în reţele locale;

· la societăţi cu mai multe subunităţi, hCONT rezolvă atât contabilitatea subunităţilor, cât şi centralizarea datelor la nivel de unitate;

· în unităţile care ţin evidenţa cantitativ-valorică, ea permite urmărirea unor materiale, produse sau mărfuri în una sau chiar două unităţi de măsură, sau după caz, în cel mult două feluri de valută;

· aplicaţia se poate folosi şi pentru contabilitate în partidă simplă.

Este adaptabilă aplicaţia de către utilizator?

Particularităţile care decurg din reglementările contabile în vigoare, specificul unităţii economice unde se utilizează, se pot rezolva chiar în momentul implementării.

Se poate adapta planul de cont, se pot introduce conturi analitice, se pot utiliza diferite tipuri de jurnale, balanţe, documente, unităţi de măsură etc.

Pe parcursul exploatării, aceste setări se pot modifica în funcţie de necesităţi.

Cine poate utiliza aplicaţia ?

Folosirea aplicaţiei necesită cunoştinţe de contabilitate şi cunoştinţe elementare de operare.

De ce să utilizaţi hCONT ?

v aplicaţia este adaptabilă schimbărilor legislative;

v permite organizarea contabilităţii după concepţia contabilului;

v după introducerea datelor în hCONT, trebuie doar să indicaţi criteriile şi nivelele la care doriţi să le vedeţi şi calculatorul vă pune la dispoziţie în câteva secunde situaţia dorită, contabilul fiind degrevat de munca de rutină;

v datele anului curent sunt accesibile permanent în arhivă, astfel făcându-se posibile căutări în datele din lunile precedente şi listarea unor situaţii pentru lunile sau perioadele precedente;

v documentele se pot contabiliza imediat ce sunt disponibile, iar o balanţă provizorie se poate obţine oricând pentru cunoaşterea situaţiei economico-financiare.

Facilităţi

- evidenţă paralelă în lei şi valută, utilizându-se şi cursurile de schimb

- viteză şi comoditate la introducerea sau ştergerea articolelor contabile

- generarea automată a închiderii conturilor de venituri şi cheltuieli, totalizare automată a unor înregistrări

- posibilitatea modificării formatului listat la balanţe, jurnale, carte mare, fişe de conturi

- vizualizarea soldului oricărui cont după introducerea unui articol contabil la o singură apăsare de tastă

- contabilizare pe jurnale definite de utilizator

- balanţe de diverse tipuri - sintetice, analitice, cantitative, manageriale, a conturilor de gestiune,etc.

- evidenţă cantitativ-valorică - cantitatea se poate urmări în 2 unităţi de măsură ( în partidă simplă)

- la evidenţa cantitativă se poate ataşa şi preţul unitar

- se poate limita accesul utilizatorilor neautorizaţi să efectueze anumite operaţii etc.

Registre şi situaţii contabile care se pot lista:

registrul-jurnal general
registre-jurnal auxiliare
cartea mare
balanţa sintetică, analitică şi alte balanţe definite de utilizator
rulajul conturilor sintetice şi analitice
fişe de cont valorice, cantitativ-valorice - amândouă şi cu desfăşurător
lista înregistrărilor contabile selectate după cele mai diverse criterii
listări ulterioare din arhivă pe diferite perioade (ex. numai semestrul I) etc.


Cu ce programe realizate de HAMOR Soft mai poate conlucra?

- în hCONT se pot importa şi prelucra înregistrările contabile generate în programele hMARFA, hSALAR, hIMOB, sau eventual şi din programele altor firme, un document se introduce o singură dată;

- la unităţi mai simple, dacă nu se utilizează aplicaţia hMARFA, aplicaţia se poate completa cu un program auxiliar pentru întocmirea jurnalelor TVA, a declaraţiei recapitulative 394 şi a registrului de casă;

- datele din hCONT pot fi importate în aplicaţia hBILANT, completându-se formularele de situaţii financiare semestriale/anuale, unele din notele informative, situaţii de analiză, calcul impozit profit etc., iar pe baza datelor din contabilitate se pot concepe chiar şi situaţii de analiză proprii.

Care este suportul tehnic necesar pentru exploatarea lui hCONT?

- pentru utilizarea programului în condiţii optime recomandăm un calculator PC categoria Pentium şi o imprimantă compatibilă cu calculatorul care să suporte formatele A4 sau A3 şi să poată lista minim 160 caractere în format portret

- hCONT poate fi rulat sub diverse sisteme de operare: WINDOWS '95, '98, Me, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7 (32 biti), Novell NETWARE, Linux cu emulare DOS. Pe DOS 6.2 şi Windows 64 biţi are funcţionare redusă.